Wat is het?

U wilt nu eens echt weten wat de staat van uw ICT Infrastructuur is? Wij kunnen voor u een nulmeting uitvoeren. De ICT Nulmeting leent zich perfect voor MKB-bedrijven om een basis te leggen voor een optimale ICT-architectuur.

De juiste vorm

Wij kennen twee varianten van onze Nulmeting. Elke ICT Nulmeting bevat in basis dezelfde onderdelen, waarbij het verschil met name zit in schaalgrootte en de bestudering van de interne processen zodra er een ICT afdeling aanwezig is.

Ons Advies

Op een aantal punten zullen wij u adviseren over te gebruiken hard- of software dan wel het gebruik van diensten of services welke u reeds af neemt bij een leverancier. Het is uiteindelijk aan u om iets met het rapport te doen.

In 't kort...

We kennen twee varianten van onze nulmeting. Gebaseerd op de grootte van uw bedrijf geven wij een inschatting hoe lang een nulmeting bij u zal gaan duren. Op het moment dat wij een offerte uitbrengen dan ziet u direct de tijdsduur, kosten en eventueel aanvullende zaken die we moeten inregelen. De nulmeting leent zich uitermate goed om een helder beeld te krijgen van uw ICT omgeving. Op basis van het zogenaamde OSI model in combinatie met COBIT elementen brengen wij met name uw ICT omgeving in kaart. Vervolgens kunnen wij een advies uitbrengen voor verbeteringen.

Wij werken volgens diverse methodieken waaronder onze eigen methodiek en het COBIT model. Naast de fysieke en virtuele ICT-infrastructuur kijken we ook of u bijvoorbeeld Service Level Agreements of zogenaamde onderhoudscontracten hebt afgesloten. Het is onze missie om kwaliteit en waarde toe te voegen aan uw ICT-omgeving.

Tijdens onze ICT nulmeting is het ook mogelijk dat we enkele interviews afnemen met uw personeelsleden om een goed beeld te krijgen van uw omgeving. Tevens vragen wij u vooraf om bepaalde gegevens aan te leveren zodat we efficiënt te werk kunnen gaan.

Zou u meer te weten willen komen over onze nulmeting? Neem direct contact met ons op via telefoon of e-mail.