Indien je van mening bent dat content op onze servers niet voldoet aan onze richtlijnen of in strijd is met de wet dan kunt gebruik van ons Notice & Takedown formulier. Door dit formulier in te vullen kan je een klacht indienen over content op onze servers.

Notice & Takedown formulier

Ingevulde formulieren kunnen worden verstuurd naar servicedesk@secudyn.nl